خدمات

طراحی، نظارت و اجرای  انواع سازه های ساختمانی فلزی و بتنی با استفاده از انواع سیستم های نوین ساختمانی از جمله:

سقف وافل یک و دو طرفه

سقف پیش تنیده (Post Tention)

سقف های یوبوت

سقف کوبیاکس و بابل دک

سقف اینتل دک

سیستم ساختمانی LSF

سیتم های ساختمانی ICF

سیستم ۳D پانل

سیستم قالب های تونلی