اجرای ساختمان

اجرای کلیه سیستم های ساختمانی اعم از بتنی و فولادی بصورت کاملا فنی و حرفه ای توسط تیم اجرایی گروه مهندسی نیوتک سازه با بهترین کیفیت و کمترین پرت مصالح انجام میگردد. کلیه خدمات فنی مربوط به اجر از جمله متره و برآورد مصالح مورد نیاز و تهیه برنامه زمانبندی کار جهت برنامه ریزی ریالی پروژه توسط شرکت و بصورت رایگان انجام میشود.