طراحی ساختمان


انجام کلیه خدمات طراحی ساختمان با استفاده از انواع تکنولوژی های نوین ساختمانی در قالب پک های پیشنهادی نیوتک سازه انجام میگردد.بسته های پیشنهادی نیوتک سازه به ساخت ساختمانی ارزان و باکیفیت منجر شده که کلیه مصالح مفروض در طراحی توسط شرکت تامین و عرضه شده و نیاز مشتریان و کارفرمایان محترم را بطور کامل و با نازل ترین قیمت مرتفع میسازد.