تماس با ما

استان فارس، شیراز، مجتمع بین الحرمین، واحد A85 ، گروه مهندسی نیوتک سازه

مدیرعامل: دکتر علی عرب زاده

تلفن تماس: ۰۹۱۷۱۲۴۶۰۱۷