ژل میکروسیلیس برپایه پلی کربوکسیلات

ژل میکروسیلیس ( SSG-01 ) جایگزینی برای پودر میکروسیلیس است که علاوه بر داشتن خواص پودر میکروسیلیس، دارای ابر روانساز بر پایه پلی کربوکسیلات است. همچنین مشکلات بهداشتی و حمل و نقل و زیست محیطی مربوط به پودر را ندارد.…

ادامه مطلب